היסוד החי

כמו מים בכף היד

ללכוד את היסוד החי, לשוחח עליו, ובמיוחד לנסות להגדירו, הוא כנסיון ללכוד מים בכף יד פתוחה. בו ברגע שתפסת אותם , הם ברחו בין האצבעות, נמלטו והשאירו עקבות של לחות שמעידה שאכן היו שם. הלחות היא ממשית, עובדתית וברורה כך שאינה מותירה ספק לגבי עצם קיומם של מים, אך גם אינה רומזת לכמותם של מים שחלפו בין האצבעות, לגבי עוצמתם ותכונותיהם. לאחוז ביסוד החי הוא מלאכה קשה מאוד, אולי בלתי אפשרית. קושי זה מלמד דבר כלשהו עליו, שמעצם מהותו אינו ניתן לאחיזה. תכונה זו של היסוד החי דורשת מהקורא לנסות להבין, לקלוט, להרגיש, להתבונן ולהקשיב לנאמר בפרק זה בדרך אחרת. דרך ההולמת התייחסות לעניין שלא ניתן להאחז בו, שלא ניתן להניחו מתחת למיקרוסקופ ולהתבונן בו עמוקות, לא ניתן להניחו על שולחן הניתוחים ולנתחו; לא בעזרת סכין ולא בעזרת הגיון צרוף, רציף ועיקבי. נדרשת דרך אחרת המשלבת את הכוליות האנושית הכוללת: רגש והגיון, אינטואיציה וביקורת, אמפטיה וגבול.

היסוד החי מורכב משתי מילים יסוד וחיים .

יסוד - האיכות הבסיסית של היסוד החי היא כמו של מים, כמו של אוויר, כמו של אהבה. כמו האחרים הוא מהותי – אלמנטרי, בלתי ניתן להחלפה ולא ניתן לוותר עליו. הוא חמקמק, לובש ופושט צורה תדירות. אין לטעות בבחירה במילה יסוד וליחסו למשהו אחד מונוליתי.

חיים - היסוד החי או יסוד החיים, כשמו כן הוא. הוא יסוד המעניק לחיים סיבה, כיוון, משמעות. הוא מעניק כלים ועקרונות כדי להגשים את החיים, כדי לחיות חיים מלאים. בעקרון הוא נמצא באינטראקציה מתמדת, ביחסי גומלין, עם כל מה שניתן לכנות אדם – ברמתו הפיזית, הנפשית והרוחנית.

עמידוּת בתנועה

היסוד החי הוא אחת מהישויות הכי חמקמקות שיש לאדם בחייו. כמידת חמקמקותו כך מידת עמידותו, המשכיותו, והכרחיותו לקיום האנושי. היסוד החי מהווה תשתית ובסיס, שכל מרכיבי החיים מתחברים ומתנקזים אליו באופנים שונים ובצורות מגוונות. מרכיבי החיים שואבים ממנו כוח וחוזרים לקבל היזון חוזר לעצם קיומם ולהמשך תפקודם.

מה מאפיין את היחס של היזון חוזר ?

 • יחס שמתקיים בין שתי ישויות ושתיים בלבד בו זמנית .
 • הישויות מובחנות זו מזו. לכל אחת יש חיים משלה וגבול המגדיר אותה, שמציין היכן היא מתחילה והיכן היא נגמרת .
 • היחס הוא רציף ומתמשך .
 • היחס קושר בין הישויות ביחס של שיוויון, במובן שאינו מגדיר היררכיה של חשיבות, משמעות והכרחיות , הישויות מסתכלות זו לזו בגובה העיניים.
 • היחס הכרחי לקיומם של שתי הישויות – קיימת תלות הדדית שאינה מתפתחת ליחסי כוח .
 • היחס כולל בתוכו תנועה דו-כיוונית מתמדת
 • היסוד החי כישות אינטגרטיבית היזון חוזר בין היסוד החי למערכות הפנימיות

   

  העמידוּת של היסוד החי ושל המערכת בכללה נובעים מהתנועתיות הקיימת בסוג קשר זה, המאפשרת גמישות, תמיכה והשראה בין היסוד החי לכל אחת מהמערכות, ובינן לבין עצמן. השתתת המערכת כולה על היזון חוזר מייצרת סביבה עם יחסים אקולוגיים יחסים היכולים להתאים עצמם לנסיבות משתנות. (אקולוגיה היא מערכת יחסים בו כל חלק במערכת חשוב והכרחי לקיומה של המערכת ולשמירת האיזון בה. השמטת חלק אחד או שינוי בכמותו או גודלו מפרים את האיזון של המערכת, וזו נדרשת להתארגן מחדש כדי להגיע לאיזון חדש . )

  המשך