נסיגתו של היסוד החי על טראומה ופוסט טראומה בספר לחיות את היסוד החיפוסט טראומה - חלק מהפרק העוסק בנושא פרק י' (PDF)
סיפורה של מיכל