ארגז הכלים

עין יד עין

 

העין הפנימית היא יכולת ההתבוננות במובנה הרחב ביותר: התבוננות שיכולה להתבונן לפנימיותו של האדם, התבוננות שיכולה לראות לפנימיותם של הדברים החיצוניים למתבונן, התבוננות שיכולה לתפוס מכלולים בבת אחת, התבוננות המסוגלת בו - זמנית לראות ממספר נקודות מבט .

היד היא הרושמת , הנעה במרחב ומשאירה אחריה עקבות של שהות במציאות. היד הנוגעת בחומר ומחברת בין הנפש והרוח לבין הגוף .

העין החיצונית היא האיבר הפתוח לסביבתו, קולט ומפנים באופן ובצורה שהוא מוכשר לכך. הוא האיבר המוביל מהממשות אל האונה הימנית במוח ומפעיל אותה, האונה שמהווה את השער לתקשורת עם היסוד החי.

עבודה בדינמיקה של היזון חוזר בטכניקה של עין יד עין מאפשרת הנעה, שינוי והחתמה של תבניות חזותיות – רגשיות. למשל עבודה בטכניקה זו מאפשרת בירור של תבניות והשפעה עליהן: תבניות רגשיות של כעס , תבניות רגשיות של גבול ותבניות רגשיות של פרידה, הפרדה ועוד. בעזרת טכניקה זו ניתן להרחיב את מגוון התבניות הזמינות לאדם ולתרגל מעבר מאחת לרעותה .

כלי זה נבנה ומופעל על בסיס מספר הנחות יסוד שהוכיחו את עצמן בשדה, בעבודה .

  • כל אדם הוא בעל יכולת הפשטה מפותחת ביותר . ישנם ביטויים שונים של אופני הפשטה .
  • יכולת זו זמינה לאדם, והזמינות אליה גוברת ככל שהאדם מרווח יותר .
  • האדם יכול לנוע דו-כיוונית בקלות רבה בין המרחב הממשי ולבין המרחב המופשט .
  • תנועה בין המרחבים מעודדת את מנגנון ההתרחבות של היסוד החי, ומתרגלת יחסים של היזון חוזר בכל הרמות.
  • פתרון של קושי ברמתו המוכללת, ברמת הפשטה גבוהה, מוביל ליישומו בגילויי הקושי השונים. למשל, עבודה על פתרון של קושי בתבנית רגשית של כעס ברמתו הגבוהה תשפיע על מימוש הפתרון \ הפתרונות במקרים שונים בחיים עצמם .

הכלי עין יד עין מאפשר מספר כיווני עבודה שבכולם קושרים את הממשי, פלסטי ופיזי עם הרגשי. אך לא ככלי לביטוי הרגשות אלא ככלי לעיצוב מחדש של התבניות הרגשיות במסגרת המרחב שלהן, קרי האונה הימנית של המוח. העבודה הפלסטית על רגשות מאפשרת לבצע את עיקר העיבוד בצד אחד של המוח. הבירור, העיבוד והשינוי שנעשה לרגשות מתרחש במשך התרגיל בכל מקרה, לא נדרשת פרשנות לשם הצלחת התרגיל. תהליך מתרחש מעצם העשייה, גם אם המתרגל אינו מסוגל ו/או אינו רוצה לתאר במילים את שהתרחש במשך התרגול. העשייה עצמה מפעילה את האונה הימנית ובד"כ מקנה לה דומיננטיות זמנית תוך כדי פתיחת המעבר בין שתי האונות ומתן אפשרות לתנועה בין שתיהן. במקרה של דומיננטיות נורמטיבית של האונה הימנית והעדפה מוגזמת שלה, הבאה לידי בטוי ברגישות יתר לגוף ובטלטלות רגשיות, התרגיל מאפשר פתיחה של תנועה בין שתי האונות והתבוננות על הרגשות במבט ביקורתי, מבטה של העין הפנימית מבית היוצר של האונה השמאלית של המוח.

אפשרויות העבודה עם הכלי עין יד עין הן רחבות ומאפשרות מימוש מכיוונים שונים. כאן אדגים מימוש אחד בעזרת סדרת תרגילים שמכונה רגשות במרחב . מימוש שאינו דורש כל מיומנות מוקדמת או נסיון כלשהו בציור ויכול להעשות ע"י ילדים כמבוגרים. בד"כ התלמיד מקבל קבוצת תרגילים (לא פחות מארבעה) כמשימה לביצוע עצמאי בבית בזמן המתאים לו. הוא נידרש למצוא זמן בלוח הזמנים שלו שבמסגרתו יוכל לבצע את סדרת התרגילים;"רגשות במרחב";. חלק מהתלמידים מאותגרים ע"י הדרישה לפנות זמן, אתגר שהוא בפני עצמו מהווה חלק בתהליך הלימוד.

סדרת התרגילים ; "רגשות במרחב" ; מורכבת משני שלבים: השלב הראשון נקרא הליכת עיפרון והשני מכונה הגילוי . קריאה נוספת הכוללת הסבר, סיפורי מקרה וציורים לדוגמא תוכלו לקרוא במאמר רגשות במרחב .