אמנת השירות של שיטת אלטשולר

שיטת אלטשולר פועלת למען שיפור איכות החיים הנפשית והרוחנית של קהל לקוחותיה. איכות השירות הניתן ללקוח ומקצועיותו הם תנאים הכרחיים לשם הצלחת הגשמת המטרות של שיטת אלטשולר ומבססים את הזכות לקיומה .

איכות השירות ומקצועיות משתקפים באמנת השירות אליה אנו מחויבים:

אנו מתחייבים:

  1. להעניק שירות אישי אוהד ודיסקרטי.
  2. לשמור בצורה קפדנית על פרטיות וסודיות המידע שנמסר לשיטת אלטשולר בע"פ בכתב או בכל דרך אחרת.
  3. ששום פרט אישי הנובע ישירות או בעקיפין מתוך הקשר עם לקוחותינו לא יועבר לכל גורם שלישי ולא ייעשה בו שימוש מעבר לשרות הלקוח או לצורך פיתוח השירותים של שיטת אלטשולר ושיפורם.
  4. לתת מענה אמין, מקצועי בסבלנות ואדיבות
  5. לענות לפניות הטלפוניות לאורך כל שעות העבודה המקובלות ובזמן הקצר ביותר, וכן להחזיר תשובה לכל פניה טלפונית שלא נענתה או פניה שנעשתה באמצעות האתר ובדואר אלקטרוני .
  6. להפיק לקחים מכל פניה וליישמם.
  7. לתאם ציפיות עם הלקוח לגבי טיב השרות אופיו ולוח הזמנים שלו.
  8. להקפיד על מימוש תקנון האתר ככל ועל מדיניות ההחזרים בפרט לשביעות רצון לקוחותינו.

על החתום

איתי אלטשולר
וצוות שיטת אלטשולר